Training en Consultancy

De verzuimmanagementtrainingen zijn er voor om in staat te zijn om het verzuim optimaal te managen. Het op pijl brengen en houden van vakkennis en vaardigheden, de wetgeving op dit vakgebied ontwikkeld zich, en wijzigt voortdurend. VanNordenAdvies verzorgt een op uw organisatie passende verzuimmanagementtraining voor managers, leidinggevende en P&O adviseurs. De training zal aansluiten bij uw verzuimbeleid, gewenste verzuimaanpak en organisatiecultuur.

Managers en leidinggevende staan centraal in verzuimaanpak, en kunnen op basis van hun leidinggevende stijl en kennis, effectief aan de slag met de verzuimende medewerker. Het leren omgaan met “moeilijk” verzuim, het achterhalen van de (verzuim)reden, de mogelijkheden tot het aanpakken van het verzuim. Nut en noodzaak van de inzet van interventiemogelijkheden, probleemgerichte aanpak in plaats van procesgericht. En het in staat zijn van het voeren van een effectief en gestructureerd verzuimgesprek. Deze zaken komen allemaal aan de orde in een verzuimtraining.


Training

Informatie

In de trainingen ligt het accent op het ontwikkelen en trainen van de vaardigheden voor gedragsbeďnvloeding.


Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wat is de rol van de bedrijfsarts?

Hoe voorkomen we loonsancties van het UWV?


Contact

Contact

VanNordenAdvies

Karnsberg 26

4871 JA ETTEN LEUR
Quote

Ik heb een periode intensief met Wendy samengewerkt en ik heb haar leren kennen als een zeer resultaat- en mensgerichte vakvrouw. Haar professionele houding en creativiteit maken dat je graag zaken met haar doet. Ze is integer en oprecht in haar doen en laten en altijd respectvol naar de ander toe. Haar kennis op het gebied van de sociale zekerheid, verzuimbegeleiding en arbeidsongeschiktheid heeft het samenwerken tot een leerzame en prettige ervaring gemaakt.

Erna Souissa PolitieAcademie


Een aanbod van training- en opleidingsvormen, gericht op het verbeteren van de productiviteit en duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers, in het bijzonder voor P&O-adviseurs, leidinggevenden en vertegenwoordigers van ondernemingsraden.

Met het doel het vergroten van hun actuele kennis rondom het thema arbeid en gezondheid en de juridische aspecten hiervan.